Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę https://wnetrzaporady.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest firma Tricomo.

Zbierane dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu zbierane są następujące dane osobowe użytkowników:

 • Dane techniczne: adres IP, data i godzina wizyty, przeglądarka internetowa i system operacyjny, kliknięcia i inne interakcje ze stroną.
 • Dane z Google Analytics (GA4): dane demograficzne (wiek, płeć, lokalizacja), zainteresowania, zachowania na stronie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu: dane techniczne są wykorzystywane do diagnozowania problemów technicznych, administrowania blogiem i ulepszania jego funkcjonalności.
 • Analiza ruchu na stronie: dane z GA4 są wykorzystywane do analizy ruchu na blogu, poznawania preferencji użytkowników i dostosowywania treści do ich potrzeb.
 • Wyświetlanie reklam i linków afiliacyjnych: dane demograficzne i zainteresowania użytkowników są wykorzystywane do wyświetlania im spersonalizowanych reklam i linków afiliacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Zgoda: dane techniczne i dane z GA4 są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptację polityki cookies.
 • Prawnie uzasadniony interes administratora: dane demograficzne i zainteresowania użytkowników są przetwarzane w celu wyświetlania im spersonalizowanych reklam i linków afiliacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie usuwane. Dane techniczne są przechowywane przez okres 30 dni, dane z GA4 są przechowywane przez okres 26 miesięcy, a dane demograficzne i zainteresowania użytkowników są przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych: użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o ich przetwarzaniu.
 • Prawo do sprostowania danych: użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do usunięcia danych: użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw do ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych: użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw do ich przetwarzania.

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@tricomo.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na blogu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@tricomo.pl

Scroll to Top